Abercrombie & Fitch
  1. Hanh Dan
  2. Hanh Dan
  3. Hanh Dan
  4. Hanh Dan
  5. Hanh Dan

Lịch sử thương hiệu

 

Ban đầu, Abercrombie & Fitch bắt đầu kinh doanh dưới tên David T. Abercrombie Shrinks, một cửa hàng nhỏ, cùng một nhà máy trong thành phố New York sở hữu bởi David T.Abercrombie Ezra Fitch, được lập vào ngày 04 tháng 06 năm 1892. Hiện nay, công ty chuyên sản xuất quần áo thời trang và nước hoa.

 

Trụ sở chính của công ty hiện nay ở New Albany, bang Ohio, Mỹ. Ngoài ra, còn có nhiều chi nhánh ở các quốc gia trên thế giới như Canada, Anh, Đan Mạch, Đức, Ý, Nhật, Puerto Rico, Tây Ban Nha, Pháp. Chủ tịch, kiêm giám đốc điều hành hiện nay của công ty là ông Michael S. Jeffries.

 

Doanh thu của công ty năm 2010 3,469 tỷ USD. Có tổng số tài sản vào khoảng 3000 tỷ USD. Số lượng nhân viên chính thức hiện nay vừa khoảng hơn 9000, và có hơn 76000 nhân viên làm thêm. Các công ty con thuộc Abercrombie & Fitch bao gồm:Abercrombie; Hollister Co.; Gilly Hicks.


Website chính của công ty là:    http://www.Abercrombie.com

 

   ---------------------------------------------------o0o------------------------------------------------