THE NORTH FACE
  1. Hanh Dan
  2. Hanh Dan
  3. Hanh Dan
  4. Hanh Dan
  5. Hanh Dan

Lịch sử thương hiệu

 

Các thương hiệu The North Face được thành lập vào năm 1966 ở San Francisco, bởi hai doanh nhân Douglas Tompkins và Kenneth Klopp đã tạo ra một cửa hàng bán lẻ thiết bị thể thao.

 

Sau khi đã mua lại thương hiệu The North Face,  thương hiệu này được chọn là một thương hiệu tiêu biểu Bắc Mỹ, trải qua nhiều năm khó khăn trong thời gian đầu thành lập, rồi vươn lên tầm thế giới như hiện nay.

 

Logo của The North Face  được thiết kế bởi nhà thiết kế David Alcorn California vào năm 1971, bao gồm một phần tư vòng tròn hơi nghiêng, với hai đường chạy bên trong nó. The North Face bây giờ là một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Tập đoàn VF, Mỹ.

 

Trụ sở chính của công ty hiện nay đặt tại San Leandro, California, Mỹ, và nhiểu trụ sở tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương. Hiện nay, các sản phẩm được sản xuất tại các nước Trung Quốc, Bangladesh, Việt Nam và Ấn Độ.

 

Website chính của The North Facehttp://www.thenorthface.com

 

 

   ---------------------------------------------------o0o------------------------------------------------