MILLET
  1. Hanh Dan
  2. Hanh Dan
  3. Hanh Dan
  4. Hanh Dan
  5. Hanh Dan

Lịch sử thương hiệu

 Millet là một công ty của Pháp trong lĩnh vực dụng cụ leo núi, chuyên sản xuất quần áo, ba lô, túi ngủ, giày và dây dành cho vận động viên leo núi chuyên nghiệp, nghiệp dư.Công ty được thành lập vào năm 1921, tại Pháp. Trụ sở chính công ty hiện nay đặt tại Annecy-le-Vieux, Pháp.

 

Website chính của công ty là: http://www.millet.fr/international

 

Liên hệ công ty tại:

21 rue du pré Faucon, 74940 Annecy le Vieux, Pháp

Tel : 04 50 69 59 59.

Fax : 04 50 69 59 60.

 


   ---------------------------------------------------o0o------------------------------------------------