COLEMAN
  1. Hanh Dan
  2. Hanh Dan
  3. Hanh Dan
  4. Hanh Dan
  5. Hanh Dan

Lịch sử thương hiệuCông ty Coleman được thành lập bởi ông William Coffin Coleman, ban đầu bán đèn vào năm 1900 ở Kingfisher, Oklahoma, Mỹ và sau đó chuyển đến Wichita, Kansas, Mỹ  vào năm 1902. Coleman chuyên sản xuất và kinh doanh trong các sản phẩm phục vụ cắm trại và dã ngoại.

Trụ sở chính của công ty Coleman ở Wichita, Kansas, Mỹ , với khoảng hơn 4000 nhân viên trên toàn thế giới.

Chủ tịch và giám đốc điều hành hiện nay là ông Robert Marcovitch và giám đốc tài chính là ông Dan Hogan. Công ty
Coleman hiện nay là công ty con thuộc tổng công ty Jarden, Mỹ ( là một nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm tiêu dùng toàn cầu)

 

Website chính của công ty là:  http://www.coleman.com

 

   ---------------------------------------------------o0o------------------------------------------------